mishkal-b.co.il - ההבדלים בין התארים הראשונים השונים והמשמעות הנובעת מהשוני - חלק שני
מאמרים

ההבדלים בין התארים הראשונים השונים והמשמעות הנובעת מהשוני - חלק שני

כך למשל כל תואר כמו מהנדס או תואר ראשון בניהול ניתן להסב מקצועית לתארים מקצועיים אחרים כגון, תואר ראשון בהוראה ובמקים מסוימים גם למשפטים.

אם קורה המצב ואין בידנו תחום ספציפי בו אנו רוצים להתמחות וטרם שבה את ליבנו כיוון מסוים לפני התואר הראשון, כדאי אפילו להתחיל ללמוד תואר ראשון כללי, תואר כזה, מספק ידע כללי ועניין רב, מאגד בתוכו נושאים שונים ותוך כדי התואר ניתן להחליט על התמחות לתארים מתקדמים או שהתואר ישמש כבסיס למעבר לתואר ראשון אחר.

אם אנו מחליטים ללמוד לתואר ראשון, כדאי להבין שרוב התארים הראשונים הם תארים המספקים בסיס לתארים המתקדמים ורוב ההתמחויות נמצאות בתואר השני ובמיוחד בתארים הקשורים בכלכלה, ניהול, פסיכולוגיה וכדומה. ישנם תארים שבהם מספיק התואר הראשון בכדי להתנסות בעבודה והם מספקים כבר בסיס להתמחות ולהמשך התמחות. תארים כגון, לימודי הוראה, לימודי אחיות, אומנות על גווניה המקצועיים, משפטים, מהנדסים ומקצועות המחשב השונים.

בכל מקרה, גם אם לא בטוחים במשהו ספציפי ועדיין אין לנו תוכנית מגובשת, כדאי להתחיל ולבחון תוך כדי ההתנסות את הדרך. בהצלחה!

חזרה לחלק ראשון