mishkal-b.co.il - ההבדלים בין התארים הראשונים השונים והמשמעות הנובעת מהשוני
מאמרים

ההבדלים בין התארים הראשונים השונים והמשמעות הנובעת מהשוני

ההבדלים בין התארים הראשונים השונים והמשמעות הנובעת מהשוני

תארים ראשונים שונים מוצעים לנו מכל כיוון, הבחירה המוטלת בידינו לעיתים מרגישה כקריטית וכגורם אשר ישליך וישפיע על העתיד שלנו. רבים וטובים מאיתנו לא בטוחים בשלבים המוקדמים של החיים במה נעסוק ולכן לעיתים נוצר מצב המקשה עלינו בבואנו לבחור מסלול לימודים.

חשוב להבין כי לרוב התארים הראשונים יש בסיס דומה והם משמשים כבסיס עליו אפשר לבנות תארים מתמקדים להתמקצעות, כך שאם למדנו תחום מסוים בתואר הראשון, תמיד ניתן ללמוד נושא שונה ולבצע את ההשלמות הנדרשות, אשר ישמשו כתשתית ללימודי התואר השני והשלישי. במקרים אחרים במקצועות למשל הקשורים בבריאות כמו, רפואה, ריפוי בעיסוק וכדומה, לא ניתן לבצע השלמות אלא ללמוד מהתחלה לתואר ראשון או לתואר המוענק במסלול.

תארים אחרים, כגון תואר ראשון בהוראה, תואר ראשון בעבודה סוציאלית, הם תארים שגם יספקו לנו מקצוע מוגדר והתחלתי כיוון שהם תארים מקצועיים, בנוסף בהמשך ניתן לשלב איתם לתארים מתקדמים נושאים הקשורים או שלא קשורים לתחום.

למקצועות רבים ניתן לבצע הסבה מקצועית לאחר תואר ראשון כלשהו ולהשלים את מספר הקורסים הנדרש.

המשך מאמר