מאמרים

התפתחות בכל מישורי החיים - חלק שני

הם חוקרים עבורנו, מחפשים מידע ומעשירים לנו את הידע במגוון תחומים, נוסף על המידע הקריטי לנו ולשכנינו. מהדורת החדשות מספקת לנו היום, זמן מסך איכותי, זמן להקשבה ולריכוז בנעשה ומספקת לנו רגעי נחת ושמחה. מהדורת החדשות מספקת לנו חומרים שונים, חומרים שניתן לפתח ולעבוד איתם בכל מישורי החיים המתפתחים והמשתנים.

בהתפתחות, כמו בכל התפתחות, המטרה היא להפוך למשהו טוב יותר, כך גם אנו רוצים להיות באור טוב יותר, להרגיש טוב יותר, לקבל מידע טוב יותר ובכלל לא לשהות רק בחלק השייך למשקפיים השחורים שניתן להרכיב בכל יום. ההבנה הזו, העוטפת רבים מן האנשים, בארץ ובעולם, החלה לחדור גם להבנתם של האנשים העומדים מאחורי החדשות. כאנשים, גם הם רוצים לתת אור טוב יותר, משמח יותר, כמובן לשהות בכזה, כזה אור השייך להרכבת משקפיים ורודים.

בחדשות לפעמים מכנים את הידיעות או הכתבות הקשורות לכך, כתבות צבע, וכשמן כאלו הן, לובשות צבע מעניין כלשהוא ובעיקר ורוד ובאות להשתלב בשלל הצבעים המסופקים לנו בתוך כל מה שקורה.

חזרה לחלק ראשון